Asiantuntija – vaikuta äänelläsi!

Noin kolmasosa suomalaisista käyttää ääntä työvälineenään. Puheääni on oleellinen työkalu niin yritysjohtajalle, myyjälle, opettajalle, papille kuin terapeutillekin. Eri alojen puhetyöläisillä on erilaisia äänellisiä vaatimuksia. Kouluttajan tulee vakuuttaa äänellään, urheiluohjaajan äänen taas tulee kantaa musiikin ja liikunnasta aiheutuvan melun yli. Yhteistä puhetyöläisille kuitenkin on, että äänen tulee kestää useiden tuntien mittaisia äänellisiä suorituksia. Maarit Auran äänikoulutuksissa haetaan taloudellisesti tuotettua, kestävää, kantavaa ääntä huomioiden ammatilliset erityistarpeet. Äänenkäytön harjoittelu voi olla hauskaa ja voimaannuttavaa, ja silti perustua tieteelliseen tutkimustietoon sekä perinteikkääseen äänipedagogiikkaan!

Hyvä puheääni parantaa asiakaskontakteja ja vähentää sairaspoissaoloja

-Taloudellinen, ergonominen äänentuotto auttaa ääntä kestämään ja ehkäisee äänihäiriöitä. Äänihäiriöt ovat merkittävä sairaspoissaolojen syy. Kun puhetekniikka saadaan kuntoon ja ääniergonomian ja -hygienian merkitys ymmärretään, puhetyöläisen ääni kestää pidempään väsymättä ja äänihäiriöiden riski saadaan minimoitua.

-Miellyttävä äänenlaatu on kuulijan kannalta positiivinen kokemus. Soiva ääni herättää luottamusta ja muita myönteisiä tunteita. Vivahteikas äänenkäyttö innostaa asiakkaita ostamaan ja opiskelijoita oppimaan.

-Hyvin tuotettu ääni kantaa tilanteissa, jossa vaaditaan voimakasta äänenkäyttöä.

Ääntä voidaan kehittää monin tavoin

Äänessä voidaan muokata mm.:

-Äänenlaatua (tasapainoinen vs. vuotoinen, puristeinen, käheä…)

– Äänensävyä (tumma, vaalea, etinen, takainen, nasaali…)

-Puhekorkeutta ja sen vaihtelua

-Voimakkuusvaihteluita

-Puherytmiä

-Artikulaatiota

-Vaivatonta hengittämistä ja ilman riittävyyttä

-Tehotusta ja illmaisua

Katso video siitä, mitä asioita puheäänessä voidaan kehittää

Tarjolla on monipuolisia äänivalmennuksia

-Luentoja, joissa perehdytään ihmisäänen toiminnan alkeisiin, puhetekniikan perusteisiin ja äänenhuoltoon

-Valmennuskursseja, joilla harjoitellaan toimivaa puhetekniikkaa ääniharjoitusten ja tekstien avulla

-Valmennuskursseja, joilla haetaan ääneen vakuuttavuutta esimerkiksi äänen voimistamisen, tehottamisen ja erilaisten äänensävyjen keinoin

-Yksilökohtaiset arvioinnit, äänivalmennukset, esiintymisvalmennukset tai laulunopetus voidaan sisällyttää osaksi kurssia

-Valmennuksien kestoa, painopistettä ja sisältöä voidaan räätälöidä toiveidenne mukaan!

puhetekniikka, puhetyö, puheääni,

Esimerkkejä kursseista ja luennoista:

Vokologin asiantuntijaluento puheäänestä

Luennolla perehdytään äänifysiologiaan, puhetekniikan perusteisiin ja äänenhuoltoon. Luentoon voidaan sisällyttää ääni- ja hengitysharjoituksia. Kesto 1,5-3 tuntia sisällön mukaan.

Äänentuoton peruskurssi puhetyöläisille

Kurssin tavoite on tutustua omaan ääneen, lisätä tietoisuutta ääni-instrumentin toiminnasta ja antaa työkaluja äänenhuoltoon, äänen lämmittelyyn, puhetekniikkaan sekä harjoitteluun.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tutustuu äänenhuoltoon ja äänihygieniaan. Hän tietää, kuinka äänestä voi huolehtia haastavassakin puhetyössä. Osallistuja saa haltuunsa ääniharjoituksia, jonka avulla voi lämmitellä ääntä ennen pitkää puhesuoritusta. Hän
tuntee äänifysiologian alkeet. Hän tietää, kuinka tuotetaan soiva, kantava ääni, artikuloidaan optimaalisesti ja voimistetaan ääntä turvallisesti.

Teoriaosuus
Äänianatomian ja äänenhuollon perusasioita

Harjoitusosuus
Rentoutus ja verryttely
Hengitysharjoitukset
Äänenlämmittely
Ääniharjoitukset, joiden avulla pyritään mm.
-Optimaaliseen äänentuottoon
-Selkeään artikulaatioon
-Soivaan, kantavaan ”resonoivaan” ääneen
-Turvalliseen äänen voimistamiseen

Carry over
Ääniharjoituksista edetään työssä tarvittaviin teksteihin ja kuviteltuun työtilanteeseen.

Kesto

Kesto sisällön mukaan 3-7 tuntia. Voidaan toteuttaa läsnä tai verkossa. 

Muut kurssit

Peruskurssia pidemmällä kurssilla tai jatkokurssilla voidaan keskittyä em. asioiden lisäksi muun muassa puhekorkeuteen, puhenopeuteen, fraseeraukseen / tehotukseen, dynamiikka- ja korkeusvaihteluihin ja ilmaisuun. 

Sävykäs puheääni

Kurssilla uppoudutaan äänenlaatuun ja äänensävyyn. Perehdymme mm. siihen, kuinka tuotetaan tasapainoinen, soiva, kantava ääni taloudellisesti. Kuinka ääneen saadaan vakuuttavuutta ja selkeyttä. Miten ääntä voimistetaan turvallisesti. Kuinka ääntä pehmennetään esimerkiksi vuorovaikutustilanteessa. Haluatko toteuttaa tumman tai kirkkaan, ”etisen” tai ”takaisen” äänensävyn. Kuinka äänestä poistetaan nasaalisuutta tai narinaa.

Työvälineenä lauluääni

Lauluääntä tarvitaan monissa muissakin ammateissa, kuin varsinaisena laulajana. Esimerkiksi luokanopettajat, musiikinopettajat, muskarinopettajat, papit, kanttorit ja näyttelijät käyttävät työvälineenään puheäänen lisäksi lauluääntä. Kurssilla käydään läpi mm. äänenhuoltoa, taloudellista äänentuottoa, laulutekniikkaa ja laulamisen tyypillisiä haasteita. 

Esiintymisvalmennus

Esiintymisvalmennuksessa harjoitellaan esiintymistilannetta, kuten myyntipuheen pitämistä, äänivalmentajan ohjauksessa. Painopiste on äänenkäytössä. Valmentaja huomioi toiveidenne mukaan myös muita esiintymisen osa-alueita, kuten elekieltä ja ilmaisua. Valmennus voidaan toteuttaa joko ryhmässä tai yksityisesti.

Kouluttaja

Vokologian väitöskirjatutkija, musiikin maisteri, laulupedagogi, äänivalmentaja Maarit Aura.

Hintaesimerkit

Kahden tunnin luento asiakkaan tiloissa 500e, sisältäen alv:n 24%.

Viiden tunnin työpaja asiakkaan tiloissa 990e, sisältäen alv:n 24%.

Kurssi, joka koostuu 5×1,5h tapaamisista 1200e, sisältäen alv:n 24%.

Mahdolliset matkakulut ja lopullinen hinta neuvotellaan erikseen. Kursseja on mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Ota yhteyttä!

maarit.aura(at)gmail.com